top of page

The Norwegian Horseracing Authority

Navnebyttet fra Norsk Jockeyklub til Norsk Galopp ble vedtatt under generalforsamlingen i 2022.

Norsk Galopp skal bli en moderne medlemsorganisasjon for alle som har et hjerte som banker for galoppsporten i Norge. Den vil være et viktig ledd i arbeidet med å skape bred vekst, rekruttering og å nå våre langsiktige mål.

Formålet til foreningen Norsk Galopp er å fremme norsk avl av engelsk fullblodshest, inkludert deltakelse i, eller drift av tiltak som har direkte eller indirekte betydning for dette formål.

Målsettingen er at vi sammen skal skape et felleskap for store og små hvor man føler tilhørighet i et inkluderende miljø. Det blir medlemstreff, medlemsfordeler og digitale nyhetsbrev m.m.

Via Øvrevolls hjemmeside kan du følge med på oppdaterte fordeler og aktiviteter.

Derbyfeltet på Øvrevoll 2022. Foto: Malene Nilssen

Bli medlem

Vi oppfordrer alle som støtter og ønsker å styrke galoppsporten til å bli medlem av Norsk Galopp!  

 

Et fullt medlemskap i Norsk Galopp inkluderer sesongkort for alle løpsdager på Øvrevoll, stemmerett på årsmøte, earlybird-tilbud og flere fordeler og overraskelser på Øvrevoll gjennom året.

Man kan velge medlemskap med eller uten inngangsbillett til Norsk Derby, hhv 750 kroner eller 600 kroner.

Meld deg inn på TicketCo.

Lisensierte, alle registrerte hesteeiere* og medlemmer av NoARK, Øvrevoll Hesteeierforening og NFFF har automatisk et foreningsmedlemskap i Norsk Galopp. 

De får et sesongkort, i tillegg til de fordeler foreningene tilbyr.

(Et slikt foreningsmedlemskap inkluderer ikke billett Norsk Derby, stemmerett på årsmøte eller andre tilbud forbeholdt de med fullt medlemskap, se over, tekst i blått) *sesongkort til ansvarlig eier.

Og husk at ditt medlemskap er personlig, men inngangsbillett/QR-kode kan benyttes av hvem som helst!

Merk dog at QR-koden kun vil virke én gang pr løpsdag.

Slik blir du medlem.

Gå til TicketCo, søk Øvrevoll og medlemskap/sesongkort (eller bruk gjerne knappen under).

Velg ønsket type medlemskap/sesongkort, trykk Bestill og Fortsett.

Legg inn ditt navn, emailadresse og mobilnummer. 

Dersom du allerede har et sesongkort via andre medlemskap, kan den ekstra QR-koden brukes som inngangsbillett for en gjest.

Partnere

Hoymyr.jpg
dinnergruppen.jpg
HB ny logo.JPG
hovikveien.JPG
Thon_Hotels_logo_svg.png
 Malene Nilssen 
bottom of page